โบวลิ่งการกุศล

ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโบวลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญทุกๆท่านส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในงานโบวลิ่งการกุศลชิงถ้วย รางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ เมเจอร์โบว์ลิ่ง เมเจอร์ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

เพื่อหารายได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน

รายละเอียดมีในเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐